Slik får du Skjermbilder (Screenshots) bort fra skrivebordet på Mac

Her skal jeg forklare deg hvordan alle Skjermbildene (Screenshots)  kan havne i egen mappe under bilder i Finder 
1 Lage mappe med navn : Screenshots under bilder i Finder

( viktig at den heter Screenshots og ligger på den plaseringen jeg oppga ellers kan dette gå feil )

2 åpne Terminal
3 skriv inn :  defaults write com.apple.screencapture location ~/Pictures/Screenshots/
4 klikk enter
5 skriv inn:  killall SystemUIServer
6 klikk enter og så krysset

Ekstra tips :
Du kan bare kopiere istedenfor å skrive selv 😉
Dra mappen Screenshots ned på docken der du finner papirkurv og nedlastninger så har du den lett tilgjengelig

Om du skal endre mappe navn eller sted så kan jeg ikke hjelpe deg , da må du selv prøve å endre på kommandoen jeg har skrevet ovenfor.